Bliv selv Forhandler

Der er brug for Dig

Din mulighed - for at skabe din egen virksomhed uden økonomisk risiko - i et stærkt forretningskoncept

Vil du kontaktes for en dialog omkring mulighederne, dine personlige behov og ønsker, så send en mail til hh@morgendagensleder.dk ; ring/sms på tlf. 4041 2081 ; eller tekstbesked på Facebook for aftale et møde.

Tlf. møde, varighed 15-20 min.

Cafémøde eller møde på mit kontor, varighed ca. 1 time

Vi kan tilbyde dig et koncept, hvor du selv bestemmer:

 Hvornår du vil arbejde,

 Hvem du vil arbejde med og

 Hvor du vil arbejde(lokalt, nationalt eller internationalt)

og økonomisk, hvilken indtægt/ekstra indtægt, som du ønsker hver måned. Din indsats og anvendelse af tid vil altid afspejle dit økonomiske overskud.

Hvad med startkapital?

 startkapitalen er dit valg af tid, engagement og energi

 økonomisk indskud: 0 kr. + meget lave startomkostninger

Hvilke krav stiller vi?

  • at du er åben og engageret
  • at du er villig til at lære nyt og følge et enkelt koncept
  • at du tager ansvar for dine egne mål, som du selv beslutter til vores 1. planlægningsmøde 

Vi er et Team omkring dig!

Som Forever Business Owner er du en del af en virksomhed med stærke værdier indenfor sundhed, miljø & økonomi, hvor du uddannes, støttes og vejledes.

Til arrangementer og træninger(produkt- og ledertræninger), der afholdes over hele landet, kan du deltage og få opdateret din viden, møde kolleger og udveksle erfaringer.

Valg af egen indsats og mål.

Hvad drømmer du om? Før eller senere spørger de fleste sig selv om, hvad de vil have ud af livet. At arbejde med Forever indebærer en karriere, hvor du bestemmer, hvad du vil tjene, hvordan du vil udvikles, og hvilke mål du vil opnå.

Vil du afprøve noget andet i dit liv og høre mere om mulighederne så kontakt mig og book et uforpligtende møde ....


Kan du svare JA til 2-3- engageret & lærevillig

- målrettet

- troværdig

- positivt livssyn